Näppärä & Kätevä

Sähkösuunnittelu

Modernia suunnittelutyötä

Sähkösuunnittelussa luodaan erilaisia käyttötarkoituksia varten toimintasuunnitelma
sähköjärjestelmille. Siihen kuuluvat useat eri osa-alueet sekä rakennuksen ulko- että
sisäpuolen teknisissä ratkaisuissa. Sähkösuunnittelu kattaa esimerkiksi
sähköasennukset, valaistuksen suunnittelun sekä voima- ja automaatiojärjestelmät.
Toimivilla järjestelmillä saadaan miellyttävät olosuhteet rakennukselle, mikä palvelee
asukkaiden tai käyttäjien hyvinvointia. Käytämme suunnittelun tukena nykyaikaisia
työkaluja ja järjestelmiä.

Kokonaisvaltainen sähkösuunnittelu ja laadukas lopputulos

Laadukkaat sähkösuunnitelmat ovat olennainen osa rakennusten toimivuutta. Me
pyrimme jokaisessa projektissa suunnittelemaan kestäviä sekä energiatehokkaita
järjestelmiä kohteisiimme. Osaamisemme kattaa kaikki näkökulmat turvallisuudesta
tilan esteettisiin tavoitteisiin. Sähkösuunnittelun yksi päätavoitteista on myös
kustannustehokkuus.

Missä sähkösuunnittelua tarvitaan?

Sähkösuunnittelun projekteja voi olla muun muassa asuin- tai liiketilan
sähköjärjestelmien uusiminen, julkisen laitoksen sähköjärjestelmien suunnittelu tai
energiantuotantolaitoksen suunnittelu. Suunnittelijamme kehittävät yksityiskohtaisen
strategian, jolla varmistetaan sähköjärjestelmien toimivuus, luotettavuus ja
turvallisuus.

Näin sähkösuunnittelu etenee

1. Tarpeiden kartoitus

Sähkösuunnittelu alkaa kartoittamalla asiakkaan tai
projektin tarpeet ja vaatimukset. Suunnittelijat tekevät alustavia tutkimuksia
esimerkiksi rakennuksen pohjakuvien perusteella ja käyvät asiakkaan kanssa
läpi tulevaa hanketta.

2. Alustava suunnitelma

Tässä vaiheessa kehitellään sähköjärjestelmien
yleinen rakenne ja toiminnallisuus. Kartoituksen jälkeen suunnittelijoilla on
tiedossa sähkösuunnittelun laajuus, jolloin voidaan selvittää keskeisimmät
tekijät. Suunnitelmien luonnokset esitellään asiakkaalle ja muokataan
tarpeiden mukaisesti.

3. Sähköjärjestelmän suunnittelu

Suunnittelijat tekevät yksityiskohtaisen
suunnitelman sähköjärjestelmistä, jossa on huomioitu kaikki rakennuksen
sisäiset ja ulkoiset tarpeet. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu piirustusten
laadinta, joiden avulla toteutus tehdään. Tekniset piirrokset sisältävät tiedot
kaikista sähköjärjestelmän osista ja niiden sijoittelusta.

4. Aikataulu- ja kustannusarviot

Suunnitelmien pohjalta voidaan tehdä arviot
sähköjärjestelmien toteutuksen kustannuksista sekä aikataulusta. Tässä
kohtaa suunnitelmista keskustellaan asiakkaan kanssa ja muokataan
tarpeiden mukaisesti

5. Sähkösuunnitelman tarkastus ja hyväksyntä


Ennen toteutusta
suunnitelma on tarkastettu läpikotaisin ja huomioitu kaikki toiminnallisuuteen
sekä turvallisuuteen liittyvät seikat. Suunnitelma hyväksytetään tilaajalla ja
tarvittaessa viranomaisen toimesta.

Sähköjärjestelmien asennustyöt voidaan aloittaa, kun suunnitelma on hyväksytty.

Sähkösuunnittelijat voivat osallistua toteutuksen valvontaan ja testaukseen.
Suunnittelijan apuja voi tarvita myös ylläpidon aikana, esimerkiksi vianmäärityksen
tai päivityksien suhteen.

Kestävä rakentaminen sähkösuunnittelun avulla

Tavoitteenamme on luoda sähköjärjestelmiä, jotka vastaavat asiakkaidemme
tarpeita – lisäksi ne ovat turvallisia ja tukevat kestävän rakentamisen periaatteita.
Asiantunteva sähkösuunnittelu on olennainen osa nykyaikaista rakentamista.
Räätälöimme sähkösuunnitelman ja toteutuksen aina asiakkaamme toiveiden
pohjalta ja toimimme vankalla ammattitaidolla, jotta lopputulos on optimaalinen.

Oikein suunniteltu valaistus vaikuttaa tilan tunnelmaan

Valaistussuunnittelun tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla saadaan optimaalinen
valaistus tilan tai rakennuksen käyttäjiä varten. Oikein suunnitelulla valaistuksella
voidaan vaikuttaa tilan tunnelmaan ja korostaa sen visuaalista ulkonäköä sekä
toiminnallisuutta. Otamme suunnittelussa aina huomioon tilan käyttötarkoituksen,
asiakkaan ja käyttäjien tarpeet, esteettisyyden sekä energiatehokkuuden.
Asiantuntevasti suunniteltu valaistus korostaa rakennuksen arkkitehtuuria ja tärkeitä
kohtia. Tilasta saa visuaalisesti kiinnostavamman ja näin voidaan parantaa
käyttökokemusta. Teemme suunnittelua esimerkiksi yrityksen toimitiloja tai julkisia
rakennuksia varten. Toimialueemme on pääasiassa Tampereen ja Pirkanmaan
seutu.

Korjaussuunnittelua vankalla ammattitaidolla

Teemme mielellämme monipuolisia projekteja korjaussuunnittelun parissa erilaisissa
toimintaympäristöissä. Korjaussuunnittelun tavoitteena on vaikuttaa rakennuksen tai
tilan toimivuuteen sekä käyttöarvoon. Tilamuutossuunnitelmissa huomioimme aina
energiatehokkaat ratkaisut sekä visuaalisen ilmeen. Sähkösuunnittelu on keskeinen
osa projektia. Tarjoamme asiakkaillemme laaja-alaista osaamista erilaisten
kohteiden muutossuunnitteluissa ja -töissä.

Usein kysytyt kysymykset

Sähkösuunnitelma on dokumentti, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot rakennuksen sähköjärjestelmän suunnittelusta, asennuksesta ja ylläpidosta. Se kuvaa yksityiskohtaisesti, miten sähkökomponentit sijoitetaan ja miten ne kytketään toisiinsa, mukaan lukien pistorasiat, kytkimet, valaisimet ja muut sähkölaitteet.

Sähkösuunnitelman merkitys rakennusprojektissa on keskeinen, sillä se varmistaa, että sähköjärjestelmä on turvallinen, tehokas ja vastaa kaikkia voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä ja standardeja. Hyvin laadittu sähkösuunnitelma auttaa välttämään asennusvirheitä, minimoi sähkökatkokset ja pidentää järjestelmän käyttöikää. Lisäksi se on välttämätön osa lupa- ja hyväksymisprosessia, ja se auttaa varmistamaan, että kaikki sähköasennukset tehdään ammattimaisesti ja suunnitelmien mukaisesti.

Suunnittelu on tarpeen uudisrakennuksen tai remontin yhteydessä, kun tarvitaan
sähköjärjestelmien asennusta tai päivitystä. Suunnittelu tehdään hyvissä ajoin ennen
sähkötöiden toteutusta.

Suunnittelussa käsitellään muun muassa valaistuksen ja pistorasioiden sijoittelua,
kaapelointia, sähköpaneelin sijaintia sekä turvallisuusjärjestelmien asennusta.

Sähkösuunnittelun ammattilaisen tehtävänä on varmistaa, että suunnitelmissa
otetaan huomioon kaikki paikalliset määräykset ja standardit. Meillä on
ajankohtainen tieto voimassa olevista määräyksistä, jotka huomioimme
suunnittelussa.

Sähkösuunnittelu on olennainen osa rakennusprojektia. Sillä varmistetaan
turvallinen, toimiva ja kustannustehokas sähköjärjestelmä kohteeseen. Hyvin laadittu
suunnitelma ehkäisee välttämään ongelmia ja ylimääräisiä kustannuksia
myöhemmin.

Scroll to Top